Ko smo mi?

Građanska inicijativa okupljena oko ideje da je za izvođenje korenitih promena u društvu neophodno bojkotovati državu i postojeći sistem. Ne podržavamo nijednu od postojećih političkih opcija i duboko verujemo u vladavinu prava i u socijalnu državu koju vode stručnjaci, koji su se prethodno ostvarili kao ličnosti i u poslu. Borimo se protiv partokratije i protiv partijske knjižice koja je ulaznica za sve sfere društva. Izraziti smo protivnici nasilja i primitivizma. Želja nam je da se dobra energija, koja definitivno postoji u narodu, udruži i da se u potpunosti demontira sistem osmišljen tako da mala grupa političkih oligarha parazitira na leđima ogromne većine stanovnika Srbije. Kao jedini način za borbu protiv bolesti društva vidimo pokretanje inicijativa za promene najviših državnih akata, raspuštanje parlamenta, proglašenje bankrota, formiranje vlade nacionalnog jedinstva i raspisivanje ustavotvorne skupštine.

Zašto bojkot?

Jedno od pitanja koja se najčešće čuju jeste “Zašto bojkot, i šta se njime postiže?“. Pokušaćemo da na to pitanje odgovorimo na što je moguće jednostavniji način. Bojkot bi u ovom slučaju mogao da se nazove i generalni štrajk. Taj pojam podrazumeva da u jednom trenutku svi zaposleni u privatnom i javnom sektoru prestanu da rade, da se složno i bez izuzetka prekine sa plaćanjem obaveza prema državi i javnim preduzećima i da se na taj način prekine dotok novca kojim se ala hrani, a pre svega se odnosi na bojkot svih političkih stranaka. Bilo da su one u vlasti ili da spadaju u ono što se pogrešno naziva opozicijom.

Ključna stvar u celoj priči jeste solidarnost. Ukoliko se na bojkot odluči većina građana, a u nju spada 75% glasačkog tela (koje je glasalo protiv vlasti ili nije izašlo na glasanje), ne postoji ni najmanja teoretska mogućnost da građani zbog neposlušnosti snose sankcije. To bi, takođe, bio izuzetno snažan signal međunarodnoj zajednici da je društvo rešeno da zakorači u promene, ali i vlasti da su ostali sami sa svojim poslušnim ili ucenjenim glasačima. Formalno pravno gledano, izbori koje bi bojkotovalo tri četvrtine glasača jesu legitimni, ali vlast osvojena na taj način nema nikakvu snagu, niti predstavnike takve vlasti iko uzima za ozbiljno. Kao što je aktuelni režim imao izrazito snažnu podršku međunarodnih faktora pri dolasku na vlast, tako bi im iz istih centara moći bilo naloženo da ispoštuju volju naroda i da kralj abdicira.


Ovaj portal je u fazi izgradnje.

Dok ne bude zvanično pušten u rad možete nas pratiti na našoj Facebook stranici.